Nos dessserts

Cheesecake Oreo (2x80g)

Cheesecakes

(2x80g) - Oreo

Cheesecake Daim (2x85g)

Cheesecakes

(2x85g) - Daim

Cheesecake Toblerone (2x85g)

Cheesecakes

(2x85g) - Toblerone

IMG_7908

Cheesecakes

(2x80g) - Philadelphia

Moelleux Toblerone (2x90g)

Moelleux

(2x90g) - Toblerone 

Moelleux Côte d'Or (2x90g)

Moelleux

(2x90g) - Côte d'Or

Coeurs coulants Milka (2x100g)

Coeurs coulants

(2x100g) - Milka

Brookie (2x85g)

Brookie

(2x85g) - Brownie & Cookie

Cheesecake Oreo (80g)

Cheesecake

(80g) - Oreo

Cheesecake Daim (85g)

Cheesecake

(85g) - Daim

Cheesecake Toblerone (85g)

Cheesecake

(85g) - Toblerone